Kā tas ir nesauksi par ievainojamību?

Kas tad te?

Camera