Vai sievietes prot glabāt noslēpumu? Jā! Bet grupās.

Kas tad te?