- Vai vari man paskaidrot, kāpēc jūs – vīrieši, sievietēm tik reti dāviniet ziedus?! - Bet jūs mums alu vispār nedāviniet!

Kas tad te?

Camera