Ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības paust savus uzskatus.

Kas tad te?

Camera