Sasildīsim Latviju! - Ejam dedzināt kūlu.

Kas tad te?

Camera