Uz vadītāju un gājēju kļūdām mācās ķirurģiskās nodaļas praktikanti.

Kas tad te?

Camera