Lai kļūtu bagāts, vajag trīs lietas - prātu, talantu un daudz naudas.

Kas tad te?

Camera